KONTAKT

 

  ’’ LAKI ’’ D.o.o. Višegrad
DRUŠTVO ZA SPOLJNJU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
Ul. Karađorđeva broj 33 Višegrad
Telefon : + 387 (0)58 630 341
Telefax : + 387 (0)58 630 340
Mobtel. Prodaja : + 387 (0)65 953 909
Mobitel: + 387 (0)65 534 876
JIB: 4400492150005
PDV IB: 400492150005
Matični broj : 1852361
E-mail : lakivisegrad@gmail.com
Žiro račun broj : 552-018-00019198-78  Addiko bank, filijala Višegrad
Žiro račun broj : 562-006-00002605-49  NLB Razvojna banka B. Luka, filijala Višegrad

 

Advertisements